Nieuws

Merkbescherming Thermopac®  en Vaporax®

 

 

Minnelijke regeling voor geschil tussen Deconinck NV en Callens Willy NV.

 

Het is alom gekend dat Deconinck NV het failliete Wanson Industries NV heeft overgenomen in 2004.  Ingevolge die overname werd Deconinck NV de exclusieve eigenaar van de merken Thermopac©, voor thermische olieketels en Vaporax© voor stoomgeneratoren.

 

Tussen Deconinck NV en Callens Willy NV is een conflict gerezen omdat Callens Willy NV deze merknamen zonder toestemming van Deconinck NV heeft gebruikt.  Deconinck NV verzette zich ook tegen het gebruik van de tekens TPC en VAP door Callens Willy NV.

 

Na tussenkomst van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en na lange minnelijke onderhandelingen, werd op 19/11/2014 een minnelijke overeenkomst gesloten tussen Deconinck NV en Callens Willy NV waarin de beide partijen zich kunnen vinden.

 

Enkel Deconinck NV mag voor thermische olieketels het merk Thermopac© gebruiken en voor stoomgeneratoren het merk Vaporax©.  Callens Willy NV stopt elk ongeoorloofd gebruik van deze benamingen (en elk gebruik van de tekens TPC en VAP).  Partijen kwamen een vergoeding overeen voor het niet toegelaten gebruik dat Callens Willy NV heeft gemaakt van deze merken.